Podmínky použití webu NaVylet.cz

Upozornění

Vstupem na webovou stránku NaVylet.cz, její prohlížením nebo používáním potvrzujete, že jste si přečetli a rozumíte níže uvedeným podmínkám používání webové stránky provozovatele a zároveň se zavazujete je v plném rozsahu respektovat a dodržovat. Provozovatel webových stránek si vyhrazuje právo tyto podmínky nebo informace uvedené na webové stránce kdykoliv upravit nebo změnit.

Pokud s uvedenými podmínkami nesouhlasíte, nepoužívejte prosím webovou stránku NaVylet.cz.

Používání stránek

Provozovatel webových stránek NaVylet.cz umožňuje prohlížení a přebírání materiálů z této webové stránky pouze pod podmínkou neporušování autorských a jiných práv duševního vlastnictví.

Publikování informací a materiálů na webové stránce NaVylet.cz neznamená, že se tímto poskytují práva na jejich užívání ve smyslu předpisů na ochranu autorského nebo jiného práva duševního vlastnictví. Bez předchozího souhlasu provozovatele webových stránek není povoleno z webové stránky kopírovat, zveřejňovat, napodobovat nebo rozšiřovat texty a fotografie a to ani jako celek, ani jejich části. Neoprávněné používání informací a materiálů z této webové stránky v jakékoliv formě bude porušením právních předpisů o autorském právu a jiných právních předpisů na ochranu práv duševního vlastnictví, s uplatněním si nároků na dosažení odškodnění.

Jakékoliv otázky týkající se podmínek použití informací a materiálů, publikovaných na této webové stránce, je třeba konzultovat s provozovatelem webových stránek.

Právní odpovědnost

Informace publikované na této webové stránce jsou poskytovány za účelem informovat širokou veřejnost o tipech na výlet a turistických atrakcích. Provozovatel webových stránek neodpovídá za vznik škody nebo jiné újmy, která by vznikla jakékoli třetí osobě nezávazným použitím těchto informací.

Propojení s webovými stránkami jiných společností

Provozovatel webových stránek umožňuje vytvářet odkazy na webové stránky jiných provozovatelů, ale pouze v souladu s následujícími pravidly a v souladu s platnými právními předpisy ČR. Zájemci o propojení s touto webovou stránkou jsou povinni dodržovat následující pravidla:

Jakákoliv webová stránka, která je propojena s webovou stránkou NaVylet.cz: